Twoje
Konto
Logowanie
Login
Hasło
Masz problem z logowaniem?
Nie masz jeszcze konta?
Strona główna  >   Polityka prywatności
Polityka prywatności
Nazywam się Zbigniew Maciej Szymik, jestem doradca podatkowym o numerze wpisu 08239. Witam w serwisie Internetowym eBiurorachunkowe.pl

Wyjaśnię obowiązujące w moim biurze zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych oraz innych danych niezbędnych do świadczenia obsługi rachunkowej, jakie możesz mi udostępnić podczas korzystania z serwisu. Moim celem jest taka sama ochrona Twoich danych osobowych w Internecie, jaką zapewniam moim Klientom w kancelarii, którą prowadzę od wielu lat.

W serwisie eBiurorachunkowe.pl znajdziesz opis usług, dowiesz się o zasadach korzystania z nich, zapoznasz się z najnowszymi promocjami, dowiesz się o możliwościach zatrudnienia bez konieczności przekazywania jakichkolwiek swoich danych.

Jeśli jednak zdecydujesz się na współpracę ze mną, musisz przekazać informacje niezbędne do świadczenia obsługi rachunkowej. Dane te obejmują nie tylko te, które ujawnione są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy Krajowym Rejestrze Sądowym, ale także objęte ochroną, niezbędne do sporządzania deklaracji podatkowych oraz niezbędne do stałego utrzymywania kontaktu z Tobą, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu czy faksu.

Dane naszych Klientów chronione są w szczególny sposób. Serwis Internetowy ebiurorachunkowe.pl spełnia wszystkie warunki określone w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., natomiast gromadzone tam oraz na serwerach firmowych dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług objętych umowa z Klientem. Informacje te nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na mnie z mocy obowiązującego prawa. Wszystkie te informacje, jak również zakres działalności gospodarczej Klienta i jego transakcje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w moim Biurze zasadami bezpieczeństwa i poufności oraz szczególnymi zasadami obowiązującymi doradców podatkowych.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Twoich danych. Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami, najlepsze zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz specjalnie stworzone procedury. Moi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych Klienta.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Ci prawo do:
  • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich
  • danych osobowych,
  • dostępu do Twoich danych osobowych, zmieniania tych danych,

Realizacja tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem:
Infolinii - 801 003 009, 601 202 628
Serwisu www.ebiurorachunkowe.pl
Dodatkowe informacje (0)
bezpieczne doradztwo regulamin polityka prywatności praca dane firmy Zgłoś błąd!
Projekt i wykonanie BerMar multimedia